obchodní podmínky

V těchto obchodních podmínkách je definováno jakým způsobem bude vedena spolupráce mezi zákazníkem a prodejcem.

Objednávkou zboží se kupující zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zákazník tímto akceptuje platební a dodací podmínky . Objednávky lze uskutečnit formou elektronické pošty či faxem , kde bude uvedena plná adresa objednávajícího.
Detaily objednávky lze také domluvit telefonicky.

Ceny zboží jsou uvedeny v konečných cenách (tj. včetně DPH), dále zákazník hradí balné a poštovné , které se odvíjí od velikosti a váhy výrobku. Dodávky jsou uskutečňovány formou dobírky a pro zákazníky z cizích zemí je zboží odesláno až po zaplacení celkové částky na účet prodávajícího. Za újmy na zdraví či majetku způsobené neodborným zacházením či zneužíváním výrobků nenese výrobce žádnou zodpovědnost. Mírné odchylky ve tvaru , barvě či kvalitě jsou u řemeslných výrobků možné a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud k reklamaci dojde vyhrazujeme si právo posoudit oprávněnost reklamace.
Záruky jsou poskytovány pouze na čepele dýk a mečů, a to jeden rok od zakoupení výrobku. Změny všeobecných podmínek jsou vyhrazeny bez udání důvodů.

© 2009-2016 JINO SWORDS - výroba replik historických zbraní | Design & Technology by Webdesign7.